Search Results for: firma


15

Apr 2015

Bartır ticareti hakkında Türkiye’de bir yasal düzenleme var mı?

Bartır ticareti Türk Ticaret Kanunu’nda “Trampa” adı altında geçer. Tüccarların birbiri ile yaptığı karşılıklı anlaşmalar esastır. Bartır sistemine abone olan firma anlaşma hükümlerini dikkatle incelemelidir. Bir problem doğduğunda hukuk karşısında geçerli olacak olan bu anlaşmadır.


15

Apr 2015

Bartır organizasyonu sistemi suiistimal edebilir mi?

Bartır organizasyonları abonelerine karşılıksız olarak kredi vermedikleri sürece bir problem doğmaz. Bartır organizasyonu iflas etse bile sistemde alacaklı firmalar kadar borçlu firmalar da bulunduğundan denge sağlanacaktır. Bu denge web üzerinden bayilerin kontroluna açık olarak çalışmaktadır. Sistemde bir otokontrol vardır. Özellikle KOBİT organizasyonu aboneler ve bayiler tarafından kurulduğundan, yönetildiğinden ve denetlendiğinden risk tamamen ortadan kalkmıştır.


15

Apr 2015

Borçlar bartırla ödenir mi? Veya tam tersi, alacaklar bartırla tahsil edilebilir mi?

Evet. Sistemde çok başvurulan bir metottur. Firma borcuna karşılık bartır havuzuna stoklarını arz edebilir veya alacaklı firma alacağına mahsuben sistemden paraya çevirebileceği bir ürün alabilir. Özellikle bugünün piyasa şartlarında her büyüklükteki firmaya bu şekilde yardımcı olmaktayız.


15

Apr 2015

Almak istediğim mal piyasadan daha pahalı olabilir mi?

Nakit sıkışıklığı olan firmalar ürünlerini satarken nakit ödemelerde indirim yaparlar. Bu indirim bartırla satışta uygulanmaz. Ama satın alan taraf da cebinden nakit çıkmadığını farkındadır ve maliyet hesabını buna göre yapar. Genellikle satışlar etiket fiyatı esas alınarak yapılır. Fiyatı arttıran, spekülasyon yapmaya çalışanlar abonelikten çıkartılır.


15

Apr 2015

Abonelik Sözleşmesi

Aday firma yetkilisinin abone kayıt formunu imzalaması, imza sirkülerinin kopyası ve “Abonelik Aidatı” nın ödenmesi ile birlikte bu anlaşma geçerlik kazanır. Abonelik aidatı yıllık 490 TL+ KDV’dir. Nakit, çek, banka havalesi veya kredi kartıyla ödenebilir. Bu anlaşma karşılığında KOBİT A.Ş. kurumsal ortak bilgi bankasındaki arzlar ve taleplerin abone tarafından kullanılması işlemi başlar. Aboneliğe kabul edilen firma KOBİT A.Ş.’den ortaklık hissesi alabilir. Aboneler sistemdeki diğer firmalara...

Read More


15

Apr 2015

Barter’ın Kısa Tarihçesi

İnsanlığın kuruluşundan beri bilinen trampa ticareti son yirmi yıl içinde bilgisayarlarla birlikte büyük bir hızla gelişerek kusursuz bir finansman enstrümanı olarak dünyaya BARTER adıyla yayıldı. Barter özellikle krizlerle çalkalanan son yıllarda en iyimser ekonomistlerin dahi tahmin edemediği mükemmellikte bir eleman olarak firmaların yardımına yetişti. Bu eleman aynı anda üç işi birden başarmaktadır: Barter ilk iş olarak çok başarılı bir pazarlamacı gibi firmalara yeni müşteriler bulmakta,...

Read More


15

Apr 2015

KOBİT AVM


06

Jan 2014

İhracatta karşılık garantisi var mı ?

Yurt dışındaki firma da bir bartır organizasyonu üyesi olmalı ki satın aldığı malın bedelini bartırla ödeyebilsin. Bu durumda onun bağlı olduğu bartır organizasyonu ile Türkiye’deki bartır organizasyonu arasında bir karşılık garantisi anlaşması olmalıdır. Bunun tetkiki gerekir. Eğer böyle bir anlaşma mevcutsa o zaman aldığınız çekin karşılığı garanti altındadır. İdeal olan durum uluslararası bartır ticaretinde serbest bölgeleri kullanmaktır. Bartır danışmanınız bu konuda gerekli bütün bilgileri verecektir.Page 1 of 212